Λαχνός 0015

0015

Αποψις Ακροπόλεως εκ του Ζαππείου, έγχρωμη (Μ. Μιχαλόπουλος 110), ταχυδρ. το 1907.
Τιμή Εκκίνησης: 18,00 €