Λαχνός 0013

0013

Κήπος Μουσών, καφετιά (Δέλτα 702), χρησιμοποιημένη το 1932.
Τιμή Εκκίνησης: 8,00 €