Λαχνός 0011

0011

Οικία Σλήμαν, ασπρ/ρη (Engl. Photo 103), γραμμένη το 1913.
Τιμή Εκκίνησης: 10,00 €