Λαχνός 0007

0007

Κήπος Ζαππείου, ασπρ/ρη (P & C 382), ταχυδρ. το 1904.
Τιμή Εκκίνησης: 8,00 €