Λαχνός 0015

0015

Α. Κεραμόπουλος, ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ Β' ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Εκδ. Ι. Κολλάρος & Σία - Βιβλιοπωλείο της "Εστίας" / Αθήνα 1935. Χαρτόδετη, άκοπη, μελέτη του ακαδημαϊκού και αρχαιολόγου Αντωνίου Κεραμόπουλου. Σελ. 52
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €