Λαχνός 0005

0005

Ι. Πετρώφ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΕΥΧΟΣ Α', 4ο, Εκδ. εκ του πολυχρωμολιθογραφείου Ι. Νεράντζη / Λειψία - Ταούχα 1903. Χαρτόδετο, που αναφέρεται με στοιχεία κυρίως για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας επί αρχαίων και βυζαντινών χρόνων. Το κείμενο πλαισιώνεται από χάρτες, λιθόγραφα και χρωμολιθόγραφα εξαιρετικής εικονογράφησης. Σελ. 108 (μικροφθορές σε εξώφυλλο-οπισθόφυλλο και ράχη)
Τιμή Εκκίνησης: 30,00 €