Λαχνός 0004

0004

Γ. Κατσαρέας, ΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ, 8ο, Β' Εκδ. Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής / Αθήνα 1948. Χαρτόδετο, άκοπο, με ξεχωριστά κεφάλαια για την προπαγάνδα εξ Τουρκίας - Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Ιταλίας - Αλβανίας και για τις μειονότητες. Σελ. 259 (μερική αποκόλληση ράχης)
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €