Λαχνός 0003

0003

Κ. Τάκερμαν, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ, Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου της Φιλοκαλίας / Αθήνα 1877. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, μεταφρασμένο από τον Αντώνιο Ζυγομαλά. Σελ. 312 (η σελίδα τίτλου σε φωτοτυπία) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1877.311]
Τιμή Εκκίνησης: 15,00 €