Λαχνός 0010

0010

Θ. Βενιζέλος, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, Εκδ. εκ της Τυπογραφίας Λ. Δ. Βιλαρά / Αθήνα 1860. Σκληρόδετο, πρόσθετης ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη ράχη που αφορά μελέτη της πολεμικής δυναμικής των Ρωμαίων σε διάφορες ιστορικές περιόδους αυτών. Στο τέλος εμπεριέχονται 4 αναδιπλούμενοι πίνακες με 38 χαλκογραφικές εικόνες-σχέδια. Σελ. 66 [Γκίνης-Μέξας, αρ. *8390]
Τιμή Εκκίνησης: 40,00 €