Λαχνός 0008

0008

F. Haasii, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ - HISTORIA BELLI PELOPONΝESIACI cum nova translatione latina, 8ο, Εκδ. Ambrosio Firmin Didot / Παρίσι 1840. Σκληρόδετος, ογκώδης τόμος, εξαιρετικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη ράχη, αφορά έργο του ιστορικού Θουκυδίδη και μετάφραση αυτού στα λατινικά ακολουθούμενο από σχολιασμό. Σελ. 533 (αποκόλληση ράχης και οπισθόφυλλου)
Τιμή Εκκίνησης: 40,00 €