Λαχνός 0007

0007

Γ. Τυπάλδος, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 8ο, Εκδ. εκ της Τυπογραφίας Π. Μαντζαράκη / Αθήνα 1839. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με δερματόδετη ράχη και χρυσοτυπία, που αναφέρεται στην ανάπτυξη και την παρακμή στην αρχαία Ελλάδα. Σελ. 514 (φθορά: μερική αποκόλληση ράχης & εξωφύλλου, ελαφρύ γάριασμα και ελάχιστο σαράκι) [Ηλιού, αρ. *1839.207]
Τιμή Εκκίνησης: 40,00 €