Λαχνός 0004

0004

Χ. Τραπεζούντιος, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, Εκδ. Οίκος Σπύρου Γρίβα / Αλεξάνδρεια 1944. Χαρτόδετη, ολίγον εικονογραφημένη ιστορικοπολιτική μελέτη για την πορεία των Βουλγάρων, ως λαός, από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Περιέχει χάρτες (συνημμένους ή μη) εκτός κειμένου. Σελ. 256 (ελαφρώς ταλαιπωρημένο μόνο στις άκρες του εξωφύλλου)
Τιμή Εκκίνησης: 14,00 €