Λαχνός 0016

0016

Γ. Κατσαρέας, ΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ, Β' Εκδ. Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής / Αθήνα 1948. Χαρτόδετο, άκοπο, με ξεχωριστά κεφάλαια για την προπαγάνδα εξ Τουρκίας - Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Ιταλίας - Αλβανίας και για τις μειονότητες. Σελ. 255 (φθορά: μερική αποκόλληση ράχης)
Τιμή Εκκίνησης: 18,00 €