Λαχνός 0015

0015

Σ. Γυαλίστρας, ΕΛΛΑΣ, Εκδ. Αθήνα 1956. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, που αποτελεί σύντομη ιστορική ανασκόπηση για την Ελλάδα από την προϊστορική περίοδο μέχρι τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πόλεμου. Αναφέρεται επίσης στις εκκρεμούσες εθνικές διεκδικήσεις. Περιέχει αναδιπλούμενους χάρτες. Σελ. 143
Τιμή Εκκίνησης: 14,00 €