Λαχνός 0011

0011

Κ. Παπαρρηγόπουλος, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς - ΤΟΜΟΙ 1-5, 2η Εκδ. εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη 1885-1887. Πέντε σκληρόδετοι τόμοι, εξαιρετικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη που περιλαμβάνουν λιθόγραφα χαρακτικά και χάρτες εκτός κειμένου πρόσθετα με 3 αναδιπλούμενους στο τέλος του 1ου, 2ου, 5ου τόμου. Συν. Σελ. 3997 [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1885.470, *1886.403, *1886.404, *1887.450, *1887.451]
Τιμή Εκκίνησης: 120,00 €