Λαχνός 0010

0010

Α. Παππαδάτης, ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΓΩΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ, Εκδ. "Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία" Α.Ε. / Αθήνα 1948. Χαρτόδετο, με 34 εικόνες εκτός κειμένου και ένα χάρτη με τις κυριότερες πόλεις και χωριά της Ανατολικής Ρωμυλίας με τις ελληνικές τους ονομασίες. Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Σελ. 79
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €