Λαχνός 0009

0009

Θ. Τσερπές, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1830, Εκδ. Αθήνα 1952. Χαρτόδετη, άκοπη ιστορική μελέτη, φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Σελ. 135 (φθορά: ελαφρώς ταλαιπωρημένο στις άκρες)
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €