Λαχνός 0008

0008

1) Σ. Γλυκοφρίδης, Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΣ - Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, Εκδ. Αθήνα 1956. Χαρτόδετο, άκοπο εικονογραφημένο βιβλίο για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους απελευθερωτικούς αγώνες από την προϊστορική περίοδο μέχρι το νεώτερο δραματικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου. Σελ. 160. 2) Κ. Μαρινάκης, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ, Εκδ. Αθήνα 1959. Χαρτόδετο, μικρού μεγέθους, που αναλύει το ψυχολογικό υπόβαθρο ενός απελευθερωτικού αγώνα. Σελ. 172
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €