Λαχνός 0002

0002

Ν. Μοραΐτης, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΓΕΑΣ, Εκδ. Τύποις Α.Ε.Ε. "Νέα Ελληνική Ηώς" / Αθήνα 1932. Χαρτόδετος, ογκώδης, άκοπος, εικονογραφημένος τόμος για την ιστορία της αρχαίας Τεγέας, της Αρκαδίας γενικότερα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς. Περιέχει αξιόλογο υλικό φωτογραφιών & χαρτών εντός & εκτός κειμένου, καθώς και δύο συνημμένα αναδιπλούμενα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα της αρχαίας και της σύγχρονης Τεγέας. Σελ. 868 (φθορά: ταλαιπωρημένο εξωτερικά, αποκόλληση λίγων σελίδων)
Τιμή Εκκίνησης: 35,00 €