Λαχνός 0001

0001

Κ. Ζαχαριάδης, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, 5η Εκδ. Τυπογραφείον Βλαστού Βαρβαρρήγου / Αθήνα 1886. Χαρτόδετο ιστορικό σύγγραμμα Καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Σελ. 247 (φθορά: απουσία εξωφύλλου-οπισθοφύλλου) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1886.682]
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €