Λαχνός 0001

0001

Οικία Σλήμαν, ασπρ/ρη (English photo Co.), χρησιμοποιημένη το 1913.
Τιμή Εκκίνησης: 9,00 €