Λαχνός 7931

7931

Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος συνομιλών μετα χωρικών εις Βοδενά (Ελληνική Πινακοθήκη), γραμμένη το 1913.
Τιμή Εκκίνησης: 12,00 €