Λαχνός 7927

7927

Τα λάφυρα του Σαρανταπόρου, Νο 205, χρησιμοποιημένη το 1913.
Τιμή Εκκίνησης: 15,00 €