Λαχνός 7925

7925

Μεταφορά των νεκρών του Αιμιλιανού και του Αρχιδιακόνου του εκ του δάσους ένθα διεπράχθη η δολοφονία (Α.Πάσχας). Σπάσιμο γωνίας.
Τιμή Εκκίνησης: 20,00 €