Λαχνός 7923

7923

Αντάρται μαχόμενοι (Ι. Γιαννίσης), χρησιμοποιημένη το 1916.
Τιμή Εκκίνησης: 14,00 €