Λαχνός 7920

7920

O Aντισυνταγματάρχης Μ. Γερογιάννης Μακεδών, εισβαλών δια του Κάτω Μπάνι εις την Ηπειρον κατά την 8ην Απριλίου 1897 (Pallis & Cotzias 1028).
Τιμή Εκκίνησης: 20,00 €