Λαχνός 7914

7914

Ο Tομπάζης ανατινάζει Τουρκική κανονιοφόρο (Max Fruchtermann 1906).
Τιμή Εκκίνησης: 25,00 €