Λαχνός 7593

7593

ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Μερική άποψη (Χουτζαίου-Κεμερλή), χρησιμοποιημένη το 1935.
Τιμή Εκκίνησης: 14,00 €