Λαχνός 7589

7589

ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Δημαρχιακός Κήπος (Αφοι Λαλέλη), χρησιμοποιημένη το 1916.
Τιμή Εκκίνησης: 13,00 €